Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «Αυτόματη Ανάλυση και Επεξεργασία Νομικών Κειμένων για την Μετατροπή τους σε Ανοικτά Νομικά Δεδομένα» - Φ.Κ. 80475 (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6Χ3Γ469Β7Θ-ΞΞΣ)

Έργο: 
80475
Υπεύθυνος: 
Ι. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ