Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί σταθερούς υπολογιστές και σκληρό δίσκο, στο πλαίσιο του έργου «Multiscale Simulations of Complex Polymer Systems (MuSiComPS)", με φορέα χρηματοδότησης LIMMAT και ΦΚ 53430000» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6Τ2Ε469Β7Θ-ΧΦΨ)

Έργο: 
53430000
Υπεύθυνος: 
I. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ