Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και  παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/MIS):   80526 / 5030852»

Έργο: 
80526
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 - 12:00μμ