Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστή, στο πλαίσιο του έργου ΤΣΜΕΔΕ με ΦΚ:C708007   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:75Κ9469Β7Θ-1Σ1)

Έργο: 
37080700
Υπεύθυνος: 
Ε. ΧΟΥΣΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ