Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ”βακτήρια που φέρουν πλασμίδια για έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικά νοσήματα” για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ”βακτήρια που φέρουν πλασμίδια για έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικά νοσήματα” (αναλώσιμα) που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής με φορέα χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με ακρωνύμιο: K6PD και κωδικό (Φ.Κ.): 80596, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Παμπαλάκη. Ο τίτλος του έργου είναι: "α-synuclein prion-like particles: in vivo turnover and infectivity. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΣΝ8469Β7Θ-ΝΔ1).

 

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ