Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμαντικής εστίας χώνευσης δειγμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί θερμαντική εστία χώνευσης δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου WASTE4THINK: Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems  με φορέα χρηματοδότησης την Ε.Ε. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:Ω1ΣΦ469Β7Θ-Ε2Ρ)

Έργο: 
55870000
Υπεύθυνος: 
Μ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ