Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια tablet για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) tablet, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών» με ΦΚ: 80492   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΨΖΒ1469Β7Θ-Ι3Δ)

Έργο: 
80492
Υπεύθυνος: 
Ε. ΔΕΡΜΑΤΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ