Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας στα πλαίσια του έργου "α-synuclein prion-like particles: in vivo turnover and infectivity - ΦΚ: 80596" της δράσης ΕΛΙΔΕΚ (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΓ98469Β7Θ-ΦΤ5)

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ