Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί σύστημα ηλεκτρομυογραφίας, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών» με ΦΚ: 80492   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΙ9Ω469Β7Θ-ΖΛΝ)

Έργο: 
80492
Υπεύθυνος: 
Ε. ΔΕΡΜΑΤΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ