Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια servers για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεταινα προμηθευτεί  δυο (2) servers, στο πλαίσιο του έργου «H2020-ICT-2018-2020 (815279): 5G-VINNI 5G Verticals INNovation Infrastructure και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 7ΥΡΙ469Β7Θ-Θ4Ω)

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Ο. ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ