Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιστροφικού εξατμιστή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεταινα προμηθευτεί  έναν περιστροφικό εξατμιστή, στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΨΧΤΦ469Β7Θ-93Γ)

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018 - 12:00μμ