Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιστρεφόμενου ανακινητή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί περιστρεφόμενο ανακινητή, στο πλαίσιο του έργου JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Rare Diseases" με ακρωνύμιο: Propekal5 και ΚΩΔ: Ε.767»

Έργο: 
Ε.767
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018 - 12:00μμ