Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αισθητήρων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ολοκληρωμένο σύστημα αισθητήρων, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών» με ΦΚ: 80492   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΤΔΒ469Β7Θ-ΤΧΘ)

Έργο: 
80492
Υπεύθυνος: 
Ε. ΔΕΡΜΑΤΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ