Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί οικοδομικά υλικά για την ριζική ανακαίνιση των οκτώ (8) τουαλετών του Τμήματος της Ιατρικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Εκπαιδευτικών – Ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος της Ιατρικής και ΚΩΔ. 34620000».

Έργο: 
34620000
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 - 3:00μμ