Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανήματος υπερήχων για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μηχάνημα Υπερήχων που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στην Ουρολογική Κλινική  του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου της Ουρολογικής Κλινικής με κωδικό προγράμματος 26780000 με φορέα χρηματοδότησης διάφορους ιδιώτες. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΗΒΠ469Β7Θ-Ι41).

Έργο: 
26780000
Υπεύθυνος: 
Π. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 - 1:00μμ