Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (11/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια για εκτυπωτές που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «52019: Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Πολύζο Δημοσθένη. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης:6ΘΤΚ469Β7Θ-ΧΒΨ).

 

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 - 12:00μμ