Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί Λογισμικό Διαχείρισης-Επικοινωνίας σεισμολογικού Δικτύου που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS (ΦΚ.80308) με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΠΑΝΕΚ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:690Ω469Β7Θ-Ξ8Π, 61ΕΑ469Β7Θ-Ο2Μ).

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
Ε. ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ