Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κάμερα τηλεδιάσκεψης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί κάμερα τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια του έργου «D.812/LIAA (608604) με ΚΩΔ. 52050000»

Έργο: 
52050000
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018 - 11:00πμ