Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρονικό υπολογιστή στα πλαίσια του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ  με ΚΩΔ. 80508»

Έργο: 
80508
Υπεύθυνος: 
Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ