Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  ηλεκτρονικά συστήματα για τις ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών : 'Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) με ΚΩΔ. 80463»

Έργο: 
80463
Υπεύθυνος: 
Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Ημερομηνία-Λήξης: 
Κυριακή, 12 Αύγουστος 2018 - 12:00μμ