Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών αντικεραυνικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά αντικεραυνικά αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου  HELPOS με ΦΚ: 80308   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:75ΣΕ469Β7Θ-Ε59)

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
Ε. ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ