Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί γενικό τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στα πλαίσια του έργου Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΚ: 80683) με φορέα χρηματοδότησης ΥΠΠΕΘ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΚΘ4469Β7Θ-ΟΒΕ, ΩΩΛΧ469Β7Θ-5ΤΚ).

 

Έργο: 
80683
Υπεύθυνος: 
Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ