Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φούτερ για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί 650 φούτερ μπλούζες (αναλώσιμα) που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου Erasmus + Sport «EQUAL SPORT FOR ALL» – Φ.Κ. 57690000 με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΑΟΧ469Β7Θ-Η03).

Έργο: 
57690000
Υπεύθυνος: 
Α. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 - 3:00μμ