Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (Κωδ. Προγρ.: 80496) με φορέα χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & Εθνικοί Πόροι. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:Ω68Ν469Β7Θ-ΙΩΩ).

Έργο: 
80496
Υπεύθυνος: 
Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ