Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλσμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του έργου «Ο Προσδιορισμός της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων και η Επίδρασή της στην Οικονομική Επίδοση των Επιχειρήσεων ΦΚ:80531» με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» . (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6Σ3Κ469Β7Θ-Λ3Ι)

Έργο: 
80531
Υπεύθυνος: 
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ