Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού/αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ετερογενούς κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό"  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80480 / 5030190   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΨΞΡΦ469Β7Θ-62Π)

Έργο: 
80480
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ