Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού/αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Επεξεργασίας Σημάτων & Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής , Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  εξοπλισμό/αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «Matching Fund - NEPHELE ΦΚ 56300000» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΗΧ6469Β7Θ-Ε9Ζ)

Έργο: 
56300000
Υπεύθυνος: 
Κ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ