Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "SHERLOCK Seamless and safe human-centred robotic applications for novel collaborative workshops ΦΚ: 80569" (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:75Υ2469Β7Θ-1ΤΓ)

 

Έργο: 
80569
Υπεύθυνος: 
Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ