Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Θερμοκινητήρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο θερμοκινητήρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ» με φορέα χρηματοδότησης ΦΚ: 37071600 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:Ω1ΞΜ469Β7Θ-6ΥΥ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
37071600
Υπεύθυνος: 
Δ. Γεωργίου
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ