Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί 1 φορητό υπολογιστή και 1 πολυμηχάνημα (εκτυπωτής/σαρωτής/φαξ) που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου «Αυτόματη Ανάλυση και Επεξεργασία Νομικών Κειμένων για την Μετατροπή τους σε Ανοικτά Νομικά Δεδομένα» (Φ.Κ. 80475 – MIS 5005352) με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:64ΝΧ469Β7Θ-43Ζ ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ