Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού (1 ηλεκτρονικό υπολογιστή) που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών του ομώνυμου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόννησης Φ/Β Διατάξεων MIS (5033645)». (Αρ.Πρωτοκ.33343/20.05.2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό (1 ηλεκτρονικό υπολογιστή) που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών του ομώνυμου Τμήματος,  στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόννησης Φ/Β Διατάξεων MIS (5033645)", Φορέας Χρηματοδότησης ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι, στο πλαίσιο της δράσης "ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"_ΕΠΑνΕΚ_ΕΣΠΑ_ΦΚ: 80645, Ε/Υ Έργου Μιχαήλ Σιγάλας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
ΦΚ 80645
Υπεύθυνος: 
Μ. ΣΙΓΑΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 27 Μάιος 2020 - 2:00μμ