Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργατηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στα πλαίσια του έργου BIOSOL (Φ.Κ. 80039) με φορέα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2010 (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:7ΣΔΣ469Β7Θ-ΧΒΒ).

Έργο: 
80039
Υπεύθυνος: 
Μιχάλης Κορνάρος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ