Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (Σταθμός Εργασίας υψηλών δυνατοτήτων), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό (Σταθμός Εργασίας υψηλών δυνατοτήτων) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ και ΚΩΔ. 37031300».

Έργο: 
37031300
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 - 2:00μμ