Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεταινα προμηθευτεί  ένασύστημα βιοανάλυσης αποτελούμενο από τροφοδοτικό ηλεκτροφόρησης, συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης, συσκευή ανοσοστυπώματος, συσκευή θερμικού κυκλοποιητή", στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6ΩΣ2469Β7Θ-Ζ36)

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ