Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έξι (6) GSM router που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS ΦΚ: 80308 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ-ΕΠΑΝΕΚ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΨΣΕ469Β7Θ-ΟΨ0 ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/10/2019 ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
Ε. ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ