Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο  Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου με ΦΚ: 80914 «Ο ρόλος του μικροβιακού terroir στην παραγωγή οίνου υψηλής ποιότητας από τοπικές ποικιλίες αμπέλου (MICROBE-TERROIR) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ [ΔΕΡ6-0019343]», ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80914
Υπεύθυνος: 
Κ. ΠΟΥΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ