Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα, στα πλαίσια του έργου Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό»  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):   80480 / 5030190»

Έργο: 
80480
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 - 2:00μμ