Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας) του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας) του Τμήματος Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου: "Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας βιοδεικτών για την διαφοροδιάγνωση της νόσου Parkinson" BIOLUMINPD (MIS 5033203) και κωδικό (Φ.Κ.): 80636, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Σωτηροπούλου.

 

Έργο: 
80636
Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ