Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Τμήματος ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στα πλαίσια του έργου BIOSOL (80039) με φορέα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΥΞΕ469Β7Θ-ΘΤ1)

Έργο: 
80039
Υπεύθυνος: 
Μ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ