Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ & ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ, ΟΠΣ 5006015 με φορέα χρηματοδότησης ΕΚΤ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΔΗΧ469Β7Θ-Ξ89)

Έργο: 
80534
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ