Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί 5 επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. που θα εγκατασταθούν στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Τμήματος Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «Πρωτότυποι αλγόριθμοι συνδυασμού ημιεπιβλεπόμενης και ενεργητικής μηχανικής μάθησης και εφαρμογές τους» με ΦΚ 80537 και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 34/Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση Στους Νέους Ερευνητές). (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΘΥΣ469Β7Θ-94Ζ )

Έργο: 
80537
Υπεύθυνος: 
Σ. ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 31 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ