Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός λάπτοπ για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) Laptop που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS με ΦΚ: 80308 και φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΠΑΝΕΚ. (ΑΔΑ:Ψ0ΙΥ469Β7Θ-32Ν).

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
Ε. ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ