Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός καταψύκτη για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εξοπλισμό και συγκεκριμένα έναν Καταψύκτη που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο (5) « Πανεπιστήμιο Πατρών Συμμετοχή στο δίκτυο ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΩΝ (BBMRI-GR)», Υλοποίηση με Ιδία Μέσα» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/MIS): 80788/5028275, με Επ.Υπεύθυνο την κα Τζελέπη Βασιλική.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12/12/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
80788
Υπεύθυνος: 
Β. Τζελέπη
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019 - 2:00μμ