Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στον Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ»  με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΠΞΦ469Β7Θ-ΚΛ8).

Έργο: 
80433
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ