Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί έναν φορητό υπολογιστή που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο  Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωση» ΦΚ/MIS: 80579/5031676 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΔΓΓ469Β7Θ-ΥΘ5)

Έργο: 
80579
Υπεύθυνος: 
Σ. ΦΑΣΟΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ