Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) υπολογιστή και δύο (2) server, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/03/2018)

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) υπολογιστή και δύο (2) server στο πλαίσιο του προγράμματος «FORGE και ΚΩΔ. 52140000»

Έργο: 
52140000
Υπεύθυνος: 
Οδυσσέας Κουφοπαύλου
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Μάρτιος 2018 - 12:00μμ