Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) φωτονικού ανάστροφου εργαστηριακού μικροσκοπίου κυτταροκαλλιεργειών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ιατρικής , Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  ένα (1) φωτονικό ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο κυτταροκαλλιεργειών για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου «Matching Funds KRASHIMPE με ΚΩΔ. 52220000»

Έργο: 
52220000
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Σταθόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ