Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός (1) Επιστημονικού Οργάνου/Ανάστροφο Οπτικό Μικροσκόπιο που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο «Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής» στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση Κοινών Οργάνων Τμήματος Ιατρικής», Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 110223/12-12-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC006020693)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) Ανάστροφο Οπτικό Μικροσκόπιο που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο "Γενικής Βιολογίας" του Τμήματος "Ιατρικής", στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση Κοινών Οργάνων Τμήματος Ιατρικής», με ΦΚ: 40140000 και φορέα χρηματοδότησης Διάφορους Ιδιώτες.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/12/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
40140000
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019 - 2:00μμ