Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού υλικού, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εκτυπωτικού υλικού  για την κάλυψη των αναγκών του έργου “Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy «EXTRA-SMEs»” με ΦΚ 80453 και με φορέα χρηματοδότησης InterregEurope και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα(ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 6ΙΩΥ469Β7Θ-ΝΙ8).

Έργο: 
80453
Υπεύθυνος: 
Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 - 11:00πμ