Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού υλικό προώθησης του Συνεδρίου International Conference in Management of Accessible Underwater Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth”,που θα χρησιμοποιηθεί από το Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εκτυπωτικό υλικό προώθησης του Συνεδρίου International Conference in Management of Accessible Underwater Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth”, που θα χρησιμοποιηθεί από το Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο του έργου Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean – BLUEMED, με φορέα χρηματοδότησης το INTERREG MED Programme ΦΚ: 57510000 (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 6ΘΠΗ469Β7Θ-Τ3Ι).

Έργο: 
57510000
Υπεύθυνος: 
Γ. Στεφανίδης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ